Звено „ИТК”

Безопасност и

здраве на труда

Административен

отдел

Общо събрание

Производствено

експлоатационни

райони

Управител

Контрольор

Производствено

техническо

направление

Финансово

икономическо

направление

ПЕР Борово

ПЕР Бяла

ПЕР Ветово

ПЕР Две могили

ПЕР Иваново

ПЕР Ново село

ПЕР Русе

I ТЕР

II ТЕР

III ТЕР

ПЕР Сливо поле

ПЕР Ценово

ПЕР Щръклево

Ръководител ПТН

Ръководител ФИН

Производствено

технически

отдел

Звено „ГИС” и

Кадастър

Звено регулиране

Енерго механичен отдел

 

Звено КИП и А

Звено

Енерго механично оборудване

Лаборатория изпитване води

Инвестиции и

обществени поръчки

Централен

диспечерски пункт

РМЦ и Автотранспорт

Водомерно стопанство

Финансово

счетоводен

отдел

Ръководител на проект

Продажби

Човешки ресурси

Ревизор ВВК

ПСОВ Русе

ПСОВ Бяла