Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
Обява 1


ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ и В и К ООД – РУСЕ
ОРГАНИЗИРАТ

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата в и за живота на ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата, която тази година е посветена на работните места.

ТЕМА: „Пречиствателни станции

Подтеми към главна тема “Пречиствателни станции”:
1. “Пречистена вода”;
2. “Паметта на водата”.

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ: Могат да участват младежи над 14 години;

КОНКУРС ЗА РИСУНКА: три възрастови групи:
- до IV клас;
- от V до VIIІ клас;
- от ІХ до XII клас

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ:
1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.
2. Оригиналност в интерпретацията на темата.
3. Иновативност в изразните средства.
4. Придържане към отправните точки на темата.
5. Изискванията за рисунки: максималният им размер да е 35/50см. Брой рисунки – до 2 от участник;
6. Изискванията за фотография:минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела;
7. Техника – без ограничение .

Авторите трябва да напишат следните данни на гърба на творбите: трите имена, училище, клас, години,телефон за връзка, имена и телефон за връзка на учител, който ги подготвя (ако има такъв).

- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.
- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.
- Решението на журито е окончателно.

КРАЕН СРОК НА ПРЕДАВАНЕ/ПОЛУЧАВАНЕ : 16 МАРТ 2017 г.
- В ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ ул.”Райко Даскалов” № 2 А;
- Във „В и К” ООД - ул.”Добруджа” №6 – деловодство, тел.820 195

Снимките можете да изпращате и на e-mail: yc.ruse@gmail.com

Информация за наградените можете да намерите на сайт www.yc-ruse.orgи на Facebook страницата на Общински младежки дом – Русе в първия работен ден след приключване на конкурса.

Лице за контакт: Мина Маринова – 0897 39 70 92

Обява 2


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА"

изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата — 22.03.2017 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Отпадъчни води".

Организатор Русенски университет „Ангел Кънчев",

с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе и ВиК - гр. Русе

I. Общи условия за участие:

1.1. Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната.

1.2. Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите и в частност — методите и средствата за третиране на отпадъчни водни потоци, генерирани в резултат от жизнената дейност на хората и различни икономически и производствени процеси.

1.3. Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:

  • максимален брой слайдове — 20;
  • допустими формати —PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG

1.4. Презентациите могат да се изпращат по следните начини:

  • В случай че са с обем до 10 MB — по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
  • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
  • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев", ул. Студентска 8, д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата", тема „Пречистване на отпадъчни води).

1.5. Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.

1.6. Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2017 г.

1.7. Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.

1.8. При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.

II. Оценяване и класиране

2.1. Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и ВиК - гр. Русе и гост — оценители.

2.2. Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

2.3. ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда".

III. Награди

3.1. Обявяване на резултатите и награждаване: 30.03.2017 г.

3.2. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.

3.3. Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.

IV. Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска" № 8, РУ „Ангел Кънчев",

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: pmanev@uni-ruse.bg

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.