Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
ЦЕНОРАЗПИС на вода за питейни нужди и извършваните услуги


Цени на вода за питейни нужди (в сила от 01.06.2012г на основание чл.6, ал.1, т.2, чл.12 и чл.13 и чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.4, ал.1, т.2, б.”а”, параграф 2, изреч. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и с решение № Ц-14 / 29.05.2012 г. на ДКЕВР):

За 1 куб.м. доставена вода (в лв) За 1 куб.м. отведена вода (в лв) Общо(в лв) Общо с начислен ДДС (в лв)
1. Население (физически лица) 1,43 0,15 1,58 1,90
2. Фирми (юридически лица) 1,43 0,15 1,58 1,90

Цени за пречистване на отпадъчни води (в сила от 01.06.2016г съгласно решение Ц-14 / 31.05.2016г на КЕВР):

За 1 куб.м. пречистена вода без включен ДДС (в лв) Начислен ДДС (в лв) За 1 куб.м. пречистена вода с включен ДДС (в лв)
1. Население (физически лица) 0,32 0,06 0,38
2. Фирми (юридически лица)
I степен замърсяване

0,32

0,06

0,38

II степен замърсяване

0,49

0,10

0,59

III степен замърсяване

1,62

0,32

1,94


Наименование на услугата Кол. Мярка Цена в лв.без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
1. Проучване на В и К мрежи и издаване на удостоверения
-отиване и връщане до/от обекта 9.92 1.98 11.90
-отлагане на трасе в/у терен 19.92 3.98 23.90
* за градска среда 1.5
* при използване на апаратура се прилага
цената на услуга № 58
-нанасяне на трасета в/у
ситуация и съгласуване 5.33 1.07 6.40
-транспортни разходи лв./км 1.67 0.33 2.00
2. Издаване на становища за обекти
-проучване 5.33 1.07 6.40
-проучване на място с отиване и връщане
до/от обекта 19.92 3.98 23.90
-отлагане на трасе в/у терен 19.92 3.98 23.90
* за градска среда 1.5
* при използване на апаратура се прилага
цената на услуга № 58
-нанасяне в/у ситуация 5.33 1.07 6.40
-издаване, подписване и извеждане настановище 7.92 1.58 9.50
-съгласуване на инвестиционен проект 7.92 1.58 9.50
-транспортни разходи лв./км 1.67 0.33 2.00
3. Съгласуване на линейни обекти
с нанасяне и трасиране на В и К мрежи
*до 100м

бр.

33.00

6.60

39.60

*от 101м до 500м

бр.

66.00

13.20

79.20

*от 501м до 1000м

бр.

132.00

26.40

158.40

*над 1000м

бр.

165.00

33.00

198.00

4. Приемане на ВиК отклонения
*контрол при изпълнение на връзката 1 бр. 10.54 2.11 12.65
* скоба и катинар 1 бр. 1.29 0.26 1.55
* РШ 1 бр. 3.92 0.78 4.70
* канално отклонение 1 бр. 3.92 0.78 4.70
* становище за оглед и приемане на ВиК част 1 бр. 1.29 0.26 1.55
* транспортни разходи лв/км 1.67 0.33 2.00
* за инвалиди 85% от общата сума
5. Приемане на ВиК инсталация след общ водомерен възел
*контрол при изпълнение на връзката 1 бр. 10.54 2.11 12.65
* становище за оглед и приемане на ВиК част 1 бр. 1.29 0.26 1.55
* транспортни разходи лв/км 1.67 0.33 2.00
Наименование на услугата Кол. Мярка Цена в лв.без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
6. Приемане на временна водопроводна връзка за изграждане на нов обект
*контрол при изпълнение на връзката 1 бр. 10.54 2.11 12.65
* скоба и катинар 1 бр. 1.29 0.26 1.55
* становище за оглед и приемане на ВиК част 1 бр. 1.29 0.26 1.55
* транспортни разходи (или стойността на билетите) лв/км 1.67 0.33 2.00
7. Пломбиране на входящия холендър на индивидуалните водомери 1 бр. 4.91 0.98 5.89
*при пломбиране, когато не се влага нова скоба 1 бр. 2.00 0.40 2.40
* при пломбиране с едно отиване на два водомера 1 бр. 6.91 1.38 8.29
* за инвалиди 85% от общата сума
8. Откриване и прехвърляне на партиди за отчитане
* за население (при една партида) 1 бр. 5.50 1.10 6.60
- за всяка следваща

1 бр.

2.08

0.42

2.50

* за фирми (при една партида) 1 бр. 11.00 2.20 13.20
- за всяка следваща

1 бр.

4.17

0.83

5.00

* за инвалиди 85 % от общата сума
9. Закриване на партиди и спиране на водоподаването 1 бр. 9.17 1.83 11.00
* за инвалиди 85 % от общата сума
10. Посещение за връчване на покана за доброволно изпълнение 1 бр. 2.75 0.55 3.30
11. Проверка на водопроводна инсталация по желание на потребители 1 ч/ч 7.92 1.58 9.50
12. Зареждане на водопроводи, водопроводни съоръжения, уредби и инсталации с питейна вода 1 бр. 132.00 26.40 158.40
13. Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерния възел при неплащане на консум. вода
* до 5 м3 водомери вкл. 1 бр. 13.25 2.65 15.90
* от 10 до 20 м3 водомери вкл. 1 бр. 19.83 3.97 23.80
* над 20 м3 водомери 1 бр. 33.00 6.60 39.60
14. Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консум. 1 бр. 13.25 2.65 15.90
15. Спиране и възстановяване на водоподаването от водовземната скоба при неплащане консум. 1 бр. 91.66 18.34 110.00
16. Смяна на СК след водомерен възел със СК на клиента
* за СК 1/2" до 3/4" 1 бр. 13.25 2.65 15.90
* за СК 1" до 3" 1 бр. 19.83 3.97 23.80
16A. Смана на глава на СК след водомерен възел
* за глава на СК 1/2" до 3/4"

1 бр.

6.58

1.32

7.90

* за глава на СК 1" до 3"

1 бр.

10.00

2.00

12.00

Наименование на услугата Кол. Мярка Цена в лв.без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
17. Изпомпване на вода с използване на агрегат за ел.ток и помпа за мръсна вода 1 ч. 39.58 7.92 47.50
18. Отпушване и почистване на уличен отток за фирмени ВиК мрежи 1 бр. 66.00 13.20 79.20
19. Почистване на ревизионна шахта за фирмени ВиК мрежи:
- до 3 м.

1 м3

39.58

7.92

47.50

за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти, както следва:
- до 4 м.

1.5

1 м3

59,37

11.87

71.24

- над 4 м.

2.0

1 м3

79.16

15.83

94.99

20. Почистване на ревизионни шахти от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели:
- до 3 м.

1 м3

79.17

15.83

95.00

за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти, както следва:
- до 4 м.

1.5

1 м3

118.76

23.75

142.51

- над 4 м.

2.0

1 м3

158.34

31.67

190.01

21. Почистване на маслозадържател

1 м3

220.00

44.00

264.00

22. Отпушване и почистване на хоризонтална канализация на дълбочина до 1м.- за всеки лин.м. дължина по диаметри, както следва:
* Ф 150 1 м. 9.16 1.84 11.00
* Ф 200 1 м. 10.58 2.12 12.70
* Ф 250 1 м. 13.25 2.65 15.90
* Ф 300 1 м. 17.25 3.45 20.70
* Ф 400 1 м. 19.83 3.97 23.80
* Ф 500 1 м. 22.50 4.50 27.00
* Ф 600 1 м. 26.42 5.28 31.70
* Ф 1000 1 м. 31.67 6.33 38.00
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти, както следва:
- до 2 м. 1.2
- до 3 м. 1.3
- до 4 м.

1.5

- над 4 м. 2.0
23. Отпушване и почистване на хоризонтална канализация от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели с дълбочина до 1м.:
* Ф 150 мм

1 м.

13.74

2.75

16.49

* Ф 200 мм

1 м.

15.87

3.17

19.04

* Ф 250 мм

1 м.

19.87

3.98

23.85

* Ф 300 мм

1 м.

25.87

5.18

31.05

* Ф 400 мм

1 м.

29.74

5.95

35.69

* до и над Ф 500 мм

1 м.

33.74

6.76

40.50

за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти, както следва:
- до 2 м.

1.2

- до 3 м.

1.3

- до 4 м.

1.5

- над 4 м.

2.0

24. Поправка на стари и направа на нови В и К инсталации с материали на клиента
* работа 1 ч. 6.67 1.33 8.00
* отиване до и връщане от обекта, вкл. и ръчно пренасяне на инструменти в чертите на селището 1 бр. 1.08 0.22 1.30
* времето за пътуване до обекта 1 ч. 1.08 0.22 1.30
25. Ремонт на водомери
* демонтаж, монтаж и пломбиране
- от 3 до 5 м3 в-ри вкл. 1 бр. 3.92 0.78 4.70
- от 10 до 20 м3 в-ри вкл. 1 бр. 7.92 1.58 9.50
- над 20 м3 в-ри 1 бр. 33.00 6.60 39.60
* разглобяване, измиване, почистване, ремонт и сглобяване
- от 3 до 5 м3 в-ри вкл. 1 бр. 3.92 0.78 4.70
- от 10 до 20 м3 в-ри вкл. 1 бр. 7.92 1.58 9.50
- над 20 м3 в-ри с боядисване 1 бр. 15.83 3.17 19.00
* изпитване 1 бр. 3.92 0.78 4.70
* отиване до обекта и връщане в чертите на насел. място за монтаж и демонтаж 1 бр. 1.08 0.22 1.30
* времето за пътуване до обекта 1 ч. 1.08 0.22 1.30
* държ.такса, както следва:
-от 3 до 10м3

1 бр

5.50

1.10

6.60

-от 12 до 100м3

1 бр

22.00

4.40

26.40

-от 100 до 1000м3

1 бр

88.00

17.60

105.60

* към формираната стойност (вкл. материали) се начислява 20 % рентабилност
Наименование на услугата Кол. Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
26. Замяна с нов (ремонтиран) водомер със смяна на собствеността 1 бр. 29.08 5.82 34.90
27. Замяна с нов (ремонтиран) водомер плюс муфа и нипел 3/4" със смяна на собствеността 1 бр. 34.42 6.88 41.30
28. Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит 10 куб.м със смяна на собствеността

1 бр

66.00

13.20

79.20

29. Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит до 20 куб.м със смяна на собствеността

1 бр.

132.00

26.40

158.40

30.

Замяна с нов (ремонтиран) водомер.
Водомерът на клиента не подлежи на ремонт

1 бр. 52.75 10.55 63.30
31. Замяна с нов (ремонтиран) водомер плюс муфа и нипел 3/4".
Водомерът на клиента не подлежи на ремонт.
1 бр. 55.50 11.10 66.60
32. Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента 1 бр. 9.17 1.83 11.00
33. Замяна с нов (ремонтиран) водомер от 7 до 20 м3, собственост на клиента 1 бр. 15.42 3.08 18.50
34. Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента плюс муфа и нипел 3/4"

1 бр.

13.17

2.63

15.80

34А. Замяна с нов от 7 м3 до 20 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента плюс муфа и нипел 1"

1 бр.

21.00

4.20

25.20

35. Монтаж на оборотен водомер до ремонтиране водомера на абоната 1 бр. 13.17 2.63 15.80
36. Бланка-образец 1 бр. 0.21 0.04 0.25
37. Машинописна страница 1 бр. 0.92 0.18 1.10
38. Копирна страница
* едностранно 1 бр. 0.13 0.02 0.16
* двустранно 1 бр. 0.21 0.04 0.25
39. Отпечатване на плотер 1 кв.м. 26.42 5.28 31.70
Канални, транспортно-подемни, механизирани и лекотоварни услуги, извършвани от фирмата
40.

Каналочистачна машина

1 мсм 369.58 73.92 443.50
1 м/ч 46.25 9.25 55.50
1 км 2.00 0.40 2.40
* преди извършване на услугата се заплаща депозит

1 бр.

33.00

6.60

39.60

41. Изпомпване на вода с машина 1 мсм 316.83 63.37 380.20
"ПРАГА", "ИФА" 1 м/ч 39.63 7.92 47.56
1 км 2.00 0.40 2.40
42. Автокран К 100 (10 т.) 1 мсм 316.83 63.37 380.20
1 м/ч 39.63 7.92 47.56
1 км 2.00 0.40 2.40
43. Багер МТЗ 80 1 мсм 316.83 63.37 380.20
1 м/ч 39.63 7.92 47.56
44. Багер "FIAT - HITACHI" 1 мсм 369.58 73.92 443.50
1 м/ч 46.25 9.25 55.50
45. Багер Къртач, Хидравличен чук 1 мсм 369.58 73.92 443.50
1 м/ч 46.25 9.25 55.50
Наименование на услугата Кол. Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
46. ГАЗ 53 А 1 км 2.00 0.40 2.40
47. ЗИЛ 130, МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 1 км 2.00 0.40 2.40
48. ЗИЛ (самосвал) 1 км 2.00 0.40 2.40
49. ФОЛКСВАГЕН 1 км 1.67 0.33 2.00
50. РЕНО 1 км 1.67 0.33 2.00
51. Хидравлична станция LP 11 Хонда 1 мсм 190.21 38.04 228.25
1 м/ч 23.84 4.76 28.60
52. Резач машинен Лифтън SK 3503 В 1 мсм 232.42 46.48 278.90
(резача на асфалт) 1 м/ч 29.08 5.82 34.90
53. Заваръчен агрегат 1 мсм 158.33 31.67 190.00
1 м/ч 19.83 3.97 23.80
54. Дизелов токов агрегат 1 мсм 158.33 31.67 190.00
1 м/ч 19.83 3.97 23.80
55. Компресор 1 мсм 158.33 31.67 190.00
1 м/ч 19.83 3.97 23.80
56. GRUNDOMAT (Къртица) (в цената е включен и компресор) 1 лин.м 39.58 7.92 47.50
57. Откриване на водопроводно или кабелно трасе с METROTEX 810 до 50 м. 13.25 2.65 15.90
* за всеки започнати следващи 50 м. 6.67 1.33 8.00
58. Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР 1 ч/ч 13.25 2.65 15.90
59. Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура
* за всички ПЕР (без Русе)
(за услугата се заплаща депозит в размер на 50.00лв с ДДС)
1 бр. 15.84 3.16 19.00
60. Откриване на водопроводни течове L/min 0-100 100-300 над 300
със специализирана апаратура m m m
* за ПЕР Русе 0-6 20.00 лв. 33.00 лв. 50.00 лв.
(Към посочените цени се начислява 6-20 53.00 лв. 80.00 лв. 132.00 лв.
ДДС) 20-40 80.00 лв. 132.00 лв. 212.00 лв.
над 40 132.00 лв. 200.00 лв. 300.00 лв.
* преди извършане на услугата се заплаща депозит

1 бр.

45.84

9.16

55.00

61. Пробиване с удърнопробивна машина BOSH

1 мсм

36.67

7.33

44.00

62. Къртене с пневматичен къртач

1 мсм

165.00

33.00

198.00

63. Трамбоване с механична трамбовка

1 мсм

99.00

19.80

118.80

64. Рязане на тръби с безинов тръборез PARTNER

1 мсм

45.83

9.17

55.00

65.

Пробиване отвор на водопровод под налягане с пробивна машина HAWLE

- за водопровод с диаметър от Ф60мм до Ф100мм

1 бр.

80.00

16.00

96.00

- за водопровод с диаметър от Ф101мм до Ф200мм

1 бр.

100.00

20.00

120.00

- за водопровод с диаметър над Ф201мм

1 бр.

120.00

24.00

144.00

66. Свързване на ПЕВП тръби и части на челна заварка

1 мсм

66.00

13.20

79.20

67. Изпомпване на вода с помпа ЗЬОФЕЛ с ел.агрегат

1 мсм

132.00

26.40

158.40

68. Монтаж на водомер 10м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе

1 бр.

119.17

23.83

143.00

69.

Монтаж на водомер 20м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе

1 бр.

238.34

47.66

286.00

70. Пресъгласуване на проекти с изтекъл едногодишен срок на заверка или настъпили промени при изпълнение на строителството
*пресъгласуване на работни проекти с водоползване:

1 бр.

26.42

5.28

31.70

*пресъгласуване на линейни обекти:
-до 100 м

1 бр.

13.25

2.65

15.90

-от 101 до 500 м

1 бр.

26.42

5.28

31.70

-от 501 до 1000 м

1 бр.

52.92

10.58

63.50

-над 1000 м

1 бр.

66.00

13.20

79.20

71. Съгласуване на ВиК схеми

33.00

6.60

39.60

72. Връчване на уведомление за прекъсване, съгл.чл.38/1/т.2 от Общите условия на дружеството

1 бр.

2.75

0.55

3.30

73. Абонаментно поддържане на водомери със спряно водоподаване

1 бр.

9.17

1.83

11.00

74. За възстановяване доставянето на питейна вода по Чл.41, ал.1 от ОУ

1 бр.

2.75

0.55

3.30

75. За прекъсване и преустановяване предоставянето на ВиК услуги по Чл.39 от ОУ (Образец 14)

1 бр.

9.16

1.84

11.00

76. Временно преустановяване доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран предиводомера (Образец 15)

1 бр.

9.16

1.84

11.00

Изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води; отпадъчна, промишлена и битово фекална вода; вода от плувни басейни по следните показатели:
77. Специфична електропроводимост

1 бр.

8.00

1.60

9.60

78. Активна реакция pH

1 бр.

5.50

1.10

6.60

79. Амониев йон

1 бр.

10.60

2.12

12.72

80. Нитрити

1 бр.

8.60

1.72

10.32

81. Нитрати

1 бр.

11.00

2.20

13.20

82. Манган

1 бр.

10.10

2.02

12.12

83. Остатъчен свободен хлор

1 бр.

7.50

1.50

9.00

84. Общ хлор

1 бр.

7.50

1.50

9.00

85. Мътност

1 бр.

10.30

2.06

12.36

86. Цвят

1 бр.

5.20

1.04

6.24

87. Вкус

1 бр.

5.20

1.04

6.24

88. Мирис

1 бр.

5.20

1.04

6.24

89. Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс

1 бр.

8.50

1.70

10.20

90. Хлориди

1 бр.

6.60

1.32

7.92

91. Сулфати

1 бр.

8.50

1.70

10.20

92. Фосфати/Ортофосфати/Общ фософор

1 бр.

12.50

2.50

15.00

93. Флуориди

1 бр.

9.10

1.82

10.92

94. Обща твърдост

1 бр.

8.20

1.64

9.84

95. Калций

1 бр.

8.20

1.64

9.84

96. Магнезий

1 бр.

8.20

1.64

9.84

97. Желязо

1 бр.

12.80

2.56

15.36

98. Мед

1 бр.

11.50

2.30

13.80

99. Хром(общ)/Хром(шествалентен)

1 бр.

11.70

2.34

14.04

100. Цинк

1 бр.

13.70

2.74

16.44

101. Алуминий

1 бр.

8.30

1.66

9.96

102. Бор

1 бр.

19.80

3.96

23.76

103. Цианиди(свободни)/Цианиди(общо)

1 бр.

18.50

3.70

22.20

104. Общ органичен въглерод

1 бр.

27.00

5.40

32.40

105. Температура

1 бр.

4.00

0.80

4.80

106. Колиформи и Ешерихия коли

1 бр.

30.00

6.00

36.00

107. Ентерококи

1 бр.

15.00

3.00

18.00

108. Микробно число

1 бр.

15.00

3.00

18.00

109. Стафилококи

1 бр.

15.00

3.00

18.00

110. Химичнопотребен кислород (бихроматен), ХПК

1 бр.

30.00

6.00

36.00

111. Неразтворени вещества

1 бр.

14.50

2.90

17.40

112. Общ азот

1 бр.

20.20

4.04

24.24

113. Кадмий

1 бр.

12.80

2.56

15.36

114. Олово

1 бр.

12.80

2.56

15.36

115. Никел

1 бр.

13.50

2.70

16.20

116. Пробовземане за 1 бр. проба

1 бр.

10.00

2.00

12.00

117. Транспорт за 1 км.

1.67

0.33

2.00

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.
   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.