Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
Кратък исторически преглед на "В и К" ООД - гр. Русе

1795 г. -

По това време Русчук се управлява от Тръстениклизаде Исмаил ага. Период, през който градът ни се е славел като най-процъфтяващия търговски център по Дунав. Тогава турският владетел е предприел подмяна на водопроводната система. Векове наред водоснабдяването на селището се осъществява от кладенци и от река Дунав, но с разрастването на града наличните кладенци не са в състояние да задоволят нуждите от питейна вода.„Първите стъпки за осигуряване на централно водоснабдяване са направени не по-късно от втората половина на 17 век от Джан Арслан паша, който предоставя приходите от 14 дюкяна за поддържане на градските чешми. Като продължение на неговия пример, в началото на 19 век Тръстениклизаде изгражда цялостна водоснабдителна система, която се захранва с вода от месността Извор дере, разположена югозападно от Русе. Водата е довеждана до градската територия с глинен водопровод, чието трасе е запазено и до днес. Водопроводът захранва 48 непрекъснато течащи чешми и три шадравана. Чешмите, разположени равномерно на територията на целия град, са павилионен тип, изградени от камък, с пластични украси и дарителски надписи. За поддържане изправността на водоснабдителната система Исмаил ага основава вакъф. В него подробно е описана волята на Тръстениклизаде Исмаил, който доброволно отделя от личните си имоти с условие да се дават под наем, а от приходите да се изплащат възнаграждения на служителите и да се поддържат чешмите.

1805 г. — За първи път по заповед на местен турски феодал била докарана изворна вода в Русе от местността “Извордере” край жк.”Средна кула”.
1873 г. — По време на следващия управител на града било решено да се докара изворна вода около 300 м3 на денонощие от местността “Батмиша” — Образцов чифлик, поради намаляването на водата от “Извордере”.
1891 г. — Анонимното дружество на Порфирните кариери в Сент Рашел, Франция, разработва проект за снабдяването на града с вода от р. Дунав.
1900 г. — На 10 февруари Общината отдава водоснабдяването на града на търг с концесия. Водоизточникът трябвало да бъде с дебит 4000 м3 вода и да не бъде по-далеч от 5 км. от града. Този опит също пропада.
1905 г. — Техническа комисия изпраща Мемоар до русенския Градско —общински съвет, в който задълбочено се проследяват досегашните безуспешни опити да се водоснабди Русе и се разглежда сегашното плачевно състояние. Обобщават се досегашните проучвания и комисията стига до извода, че за Русе основен водоизточник трябва да бъде р.Дунав. С това се слага началото на модерното водоснабдяване на гр.Русе.
1909 г. — Се извършват сондажни проучвания на остров “Матей” и се открива изобилие от водни запаси.
1910 г. — През м. Януари Общината отдава на търг направата на резервоар и градска тръбна мрежа за водоснабдяването на Русе.
1925 г. — За първи път в Русе се подава вода от помпена станция “Цветница” — 2400 м3 в денонощие и с това се слага началото на модерното водоснабдяване на града.
1932 г. — За пръв път във водоснабдителната практика е въведено ново каптажно съоръжение — кладенец с хоризонтални дренажни тръби при ПС “Първи подем”, край с.Сливо поле и ПС “Втори подем” край Русе.
1948 г. — На 18 април приключва подземното строителство в ПС “Цветница” като са изградени нова шахта, тунелна галерия и нови кладенци. Такова, с малки изменения, то се запазва и до днес.
1954 г.— Министерският съвет възлага задача на Министерството на комуналното стопанство и благоустройство да извърши основно проучване на водоизточниците и изготви цялостен проект за водоснабдяването на Русе. Извършват се проучвания на терасата на р. Дунав източно от с. Сандрово до с. Ряхово и се установява, че наличната вода може да задоволява нуждите на Русе и още 27 села около града. За изграждане на водоизточника се предлагат три варианта. Първият предвиждал това да стане чрез 40 единични шахтови кладенци, вторият — чрез 30 сифонни кладенци, а третият, който в крайна сметка е реализиран — чрез три кладенци тип “Раней” и три водопровода с диаметър Ф 546 мм., по които да се подават 800 л/сек. вода.
1957 г. — На 1 януари в Русе е създадена дирекция “Водоснабдяване”, която започва да стопанисва всички водоснабдявания, заедно с помпените станции и техните съоръжения на територията на окръга без тази в града.
1959 г. — Пуск на водоснабдителна система Сливо поле — Русе.
1960 г. — По решение на ИК на ОНС помпена станция “Цветница” се предава за експлоатация от СП “Комунални услуги” на дирекция “Водоснабдяване”. Дирекцията е натоварена и с експлоатацията и поддържането на водопроводната и канализационната мрежа на града, както и събирането на таксите “Вода — канал”. С това дирекция “Водоснабдяване” обхваща цялостната водоснабдителна и водоексплоатационна дейност в Русенси окръг и се превръща в крупно стопанско предприятие.
На 21 май влиза в експлоатация първият у нас кладенец тип “Раней”.
1961 г. — На 1 януари излиза Указ на Министерския съвет, с който юридически се утвърждава прерастването на окръжните дирекции “Водоснабдяване” в държавни предприятия на стопанска сметка.
1969 г. — Въведени са в експлоатация 13 помпени агрегата на ПС “Първи” и “Втори подем” с мощност 3570 квч. И дебит 700 л/сек., с което градът вече е напълно задоволен с вода.
1970 г. — Влиза в действие първата в страната диспечерска система за управление на водоснабдителната система на Русе.
1985 г. — Се създава музей на водоснабдяването на ПС “Цветница”
1997 г. - С Решение № 1097 / 26.04.1997г. на Министерския съвет на Република България за прехвърляне на Дружествени дялове на общините и Решение № 1002 от 16.04.1997г. на РОС е преобразувано дружеството във "Водоснбдяване и канализация" ООД гр.Русе със съдружници държавата /МРРБ/ и общините - Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Две могили, Борово, Бяла и Ценово.

   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.