Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
Press

разпечатай

НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА от 01.06.2012
 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Прие с РЕШЕНИЕ Ц-14 от 29.05.2012 г:

Утвърждава цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, както следва:

I. За услугата доставяне вода на потребителите – 1,43 лева / куб. м

II. За услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,15 лева / куб. м

III. За пречистване на отпадъчните води :

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители – 0,28 лева / куб. м
- за промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,28 лева / куб. м
степен на замърсяване 2 - 0,42 лева / куб. м
степен на замърсяване 3 - 1,40 лева / куб. м

ВиК операторът прилага цените по т. Iи IIза доставяне на вода на потребителите и за отвеждане на отпадъчните води, считано от 01.06.2012, а цената на пречистване на отпадъчните води – от първо число на следващия месец, след представяне в комисията на договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ПСОВ – Русе, сключен между ВиК ООД – Русе и Община Русе.

 

Публикувано на: 31-05-2012


   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.